WZCz 2023


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
zawiadamia, że
w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach przy ul. Obr. Pokoju 4
odbędzie się


I część
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
I część obejmuje Członków zamieszkałych przy:
ul. Paderewskiego 2, 4, 8, 10, 12, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, ul. Obr. Poczty Gdańskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 oraz 2, 6, 8, 12, 14, ul. PCK 1, 3, 5, ul. ONZ 2, 6, 8, 10, 14, 16. Do tej części zaliczono również 75 Członków – posiadaczy praw do garaży przy ulicach: ONZ, Strzelniczej, Paderewskiego i Obrońców Pokoju.


w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach przy ul. Obr. Pokoju 4
odbędzie się


II część
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
II część obejmuje Członków zamieszkałych przy:
ul. Obrońców Pokoju 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87 oraz 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, ul. Obrońców Westerplatte 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35.

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Odczytanie listy pełnomocników.
5. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawomocność odbywanej części WZ pod względem prawidłowości zwołania i ilości uczestniczących Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 i dyskusja.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
9. Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
10. Przedstawienie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej i dyskusja.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SMOP za rok 2022.
12. Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i dyskusja.
13. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022.
15. Uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu za rok 2022.
16. Uchwała o wysokości najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
17. Uchwała w sprawie przekazania działki nr 1908 na rzecz Miasta Gliwice.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad.
Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te dostępne są do wglądu dla Członków SMOP od 1.03.2023 r. w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 3) w godzinach urzędowania Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.spoldzielniasmop.pl w zakładce „Strefa Członków SMOP”.


Wróć
Ważne telefony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.