Zbiórka zużytych baterii.

Dodano: 03.08.2010

 

   Informujemy Państwa, że od dnia 03.08.2010r. w siedzibie Spółdzielni-przed okienkiem kasowym- znajduje się pojemnik na zużyte baterie.

 W związku z powyższym zwracamy się z apelem do mieszkańców oś. Obrońców Pokoju o wrzucanie zużytych baterii do tego pojemnika. Akcja jest kontynuacją działań pro-ekologicznych, zapoczątkowanych przez Zarząd SMOP w bieżącym roku.

   Pojemnik na zużyte baterie został dostarczony (bez opłat) przez firmę zajmująca się zbieraniem i utylizacją zużytych baterii. Po jego zapełnieniu zostanie on, również bez żadnych opłat, wymieniony na nowy.

   Do pojemników na baterie można wrzucać wszystkie rodzaje baterii, różniące się zarówno pod względem:

- kształtu (cylindryczne, prostokątne, płytkowe),

- wielkości (R06, R03, R0, R4, R6, R10, R12, R14, R17, R20, R26, R40, R44, R51, F 15, F16, F20, F24, F30, F40 S4, S6, S10 itp.) do 2 kg/szt;

- składu chemicznego -(cynkowo-węglowe ZnC, cynkowo-manganowe Zn-Mn (Al), niklowo-kadmowe Ni-Cd, niklowo-wodorkowe Ni-MH, cynkowo-powietrzne Zn-O2, litowe, litowo-jonowe Li-ion, itp.

Spółdzielnia odbiera i przekazuje do odzysku/recyklingu odpady o kodach:
160602*- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
160603* - baterie zawierające rtęć
160604- baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
160605 - inne baterie i akumulatory
200133* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 i 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133*
RODZAJE BATERII I AKUMULATORÓW ODBIERANYCH PRZEZ REBA O.O. S.A.

Rodzaje baterii i ich przykładowe zastosowania.

1. Zn-C
(cynkowo-węglowe) C-MnO2 Zn NH4Cl, ZnCl2 Aparaty fotograficzne, sprzęt zdalnego sterowania, zegary, zabawki
2. Zn - MnO2
(cynkowo-manganowe) MnO2 Zn KOH Aparaty fotograficzne, sprzęt zdalnego sterowania, zegary, zabawki
3. Zn-(srebrowe,cynkowo-srebrowe) Ag2O Zn KOH Zegary, kalkulatory, aparaty słuchowe
4. Zn - powietrze O2 Zn KOH Pastuchy
5. Litowe MnO2,
SOCl2,(CF)n Li LiClO4, LiAlCl4. Kalkulatory, aparaty fotograficzne

Rodzaje akumulatorów i ich przykładowe zastosowania.

L.p. Rodzaj Katoda Anoda Elektrolit Zastosowanie
1. Ag-Zn
(cynkowo-srebrowe) Ag2O Zn KOH Zastosowanie wojskowe
2 Ni-Cd
(niklowo-kadmowe) Ni(OH)2 CdO KOH Elektronarzędzia, systemy alarmowe, oświetlenie awaryjne.
3. Ni-MH
(niklowo-manganowe) Ni(OH)2 Stopy niklu z metalami ziem rzadkich i innymi metalami KOH Kamery video, telefony komórkowe i bezprzewodowe, przenośne komputery.
4 Li-ion
(litowo-jonowe) spinele Stopy litu, spinele, interkalowane związki grafitu oraz różne węgle Sole litu w rozpuszczalnikach organicznych, polimerowe elektrolity Kamery video, telefony komórkowe i bezprzewodowe, przenośne komputery
 

Zasady eksploatacji ogniw galwanicznych

Zasady eksploatacji ogniw galwanicznych
W celu bezpiecznej eksploatacji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych a zarazem ogniw galwanicznych należy kierować się następującymi zasadami:

a. Zawsze czytać instrukcję obsługi urządzenia, w którym mamy zastosowany akumulator lub baterię. b. Instalować ogniwo zgodnie z oznaczeniami biegunów(+) i (–) umieszczonymi na ogniwie i w odbiorniku energii.
c. Wymieniać pojedyncze ogniwo pracujące w urządzeniu jedynie na ogniwo tego samego typu. Zastosowanie ogniw rożnego typu doprowadzić może do uszkodzenia odbiornika energii.
d. Przechowywać ogniwa w temperaturze pokojowej suchym miejscu. Przechowywanie ogniw w podwyższonej temperaturze sprzyja ich samorozładowaniu.
e. Stosować do ładowania ogniw odwracalnych wyłącznie ładowarki przeznaczone do konkretnego typu ogniw. Różnego typu ogniwa posiadające znacznie odbiegające od siebie wartości napięcia (potencjału otwartego obwodu – OCV), odmienną konstrukcję oraz procedurę ładowania wymagają stosowania ładowarek uniemożliwiających ich przeładowanie. Jedynym wyjątkiem są akumulatory Ni-Cd, które mogą być ładowane przez ładowarki przeznaczone do akumulatorów Ni-MH, jednak odwrotna sytuacja nie jest korzystna dla żywotności ogniw niklowo-wodorkowych.
f. Nie stosować w urządzeniu ogniw różnego typu oraz tego samego typu ale częściowo rozładowanych. Wszystkie chemiczne źródła energii elektrycznej charakteryzują się pojemnością elektryczną. Zastosowanie w jednym urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym ogniw częściowo rozładowanych (posiadających mniejszą pojemność) spowoduje, że energia dostępna do zasilenia urządzenia nie będzie średnią arytmetyczną pojemności użytych ogniw. Warunkowana będzie natomiast wartością pojemności elektrycznej najsłabszego ogniwa.
g. Nie ładować ogniw pierwotnych. Może to spowodować eksplozję ogniwa.
h. Nie wrzucać ogniw do ognia.
i. Nie przechowywać ogniw razem z przedmiotami meta¬lowymi. Spowodować to może zwarcie biegunów ogniwa, a w konsekwencji jego rozładowanie. Niektóre ogniwa nie powinny być przechowywane w większych ilościach w sta¬nie naładowanym np.: ogniwa litowe, których niewłaściwe składowanie doprowadzać może do groźnych, trudnych do ugaszenia pożarów. Dlatego magazynując tego typu źródła energii należy bezwzględnie postępować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

Ponadto, w przypadku czasowego gromadzenia (zbierania) zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii należy przestrzegać kilku dodatkowych zasad:

a. Zebrane ogniwa przechowywać w suchych pomieszcze¬niach w temperaturze pokojowej.
b. Nie umieszczać w tym samym pojemniku ogniw różnego typu.
c. Nie łamać, nie kruszyć, nie otwierać zebranych ogniw. Dostępne na rynku akumulatory i baterie zawierają toksyczne związki. Oprócz omawianej rtęci, kadmu i ołowiu oraz zawartym w ogniwie elektrolicie alkalicznym, szczególnie niebezpieczny jest lit wchodzący w skład ogniw litowych. Ponadto uszkodzenie powłok tego typu ogniw spowodować może wyciek niebezpiecznych dla zdrowia związków organicznych np.: chlorku tionylu.
d. Po zebraniu odpowiedniej ilości ogniw przekazać zebrane odpady wyspecjalizowanej organizacji odzysku.


 


Wróć
Ważne telefony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.